a

Sohjoa Baltic

Prosjektet

 

Sohjoa Baltic prosjektet omfatter forskning, markedsføring og utprøving av automatiske førerløse elektriske minibusser som del av en offentlig transport kjede, med spesiell fokus på de første og siste metrene av reisen

Prosjektet gir innsikt og kompetanse i å organisere en miljøvennlig, bærekraftig og smart automatisert offentlig transport. Prosjektet gir også grunnlag for juridiske retningslinjer og forvaltningsmessige roller som er nødvendige for å organisere en slik transportmetode på en effektiv måte.

Konsortiumet for Sohjoa Baltic prosjektet består av Finske, Estniske, Svenske, Latviske, Tyske, Polske og Danske partnere som samlet har kunnskap innenfor transport planlegging samt jurdiske, tekniske, og andre krav som må ivaretas for å realisere autonome transportløsninger

Sohjoa Baltic omfatter utprøving av små busser som kjører demonstrasjonsruter i seks ulike byer i det Baltiske sjø området i kommende år.

Autonome busser kjører lang veien som en heis på hjul, og som kjører gorisontakt fremfor vertikalt. Bussen søker gjennom omgivelsene kontinuerlig og forstår når han må senke hastigheten, eller stoppe fullstendig, dersom en hindring kommer i veien. Vi vil i piloten både kjøre med pilot om bord, og uten pilot.

Sohjoa Baltic prosjektet er finansiert av Intereg – Baltic Sea Region Programmet.

Budsjett 3,8 MEur
BSR Interreg  2,8 MEur

Periode
Okt 2017 – Sept 2020

Demonstrasjons lokasjoner
~1 år: Helsinki, Tallinn, Kongsberg
~1 mnd: Vejle, Gdansk, Zemgale

News

Currently no posts available.

Partnere

Våre partnere er organisert i åtte ulike Europeiske byer som ligger i området rundt den Baltiske Sjø området

Kontakter

Prosjektleder

Ingar Vaskinn, Ingar . Vaskinn @ kongsberg . kommune . no