a

Par Sohjoa Baltic projektu

Sohjoa Baltic projekta galvenais uzdevums ir pētīt, popularizēt un praksē sabiedriskā transporta sistēmā izmēģināt automatizētus bezpilota elektroautobusus, jo īpaši tā sauktās “pirmās/pēdējās jūdzes” savienojumiem.

Projektā tiks attīstītas zināšanas un kompetences par videi draudzīga un gudra, automatizēta sabiedriskā transporta ieviešanu. Tāpat tiks sniegts atbalsts juridisko un organizatorisko aspektu sakārtošanai, lai šādi transportlīdzekļi varētu kļūt par efektīvu ikdienas pakalpojumu.

Sohjoa Baltic apvienojušies partneri no Somijas, Igaunijas, Zviedrijas, Latvijas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas un Dānijas ar pieredzi sabiedriskā transporta plānošanā, kā arī eksperti ar spēcīgām tehniskajām zināšanām un iespējām veicināt juridisko jautājumu risināšanu, kas ir būtiski priekšnosacījumi autonomu transportlīdzekļu ieviešanai praksē.

Projektā nelieli autonomi autobusi tuvākajos gados tiks praksē izmēģināti sešās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Autonomie autobusi maršrutu veiks patstāvīgi – tie ar dažādiem sensoriem uztvers apkārtējo vidi un zinās, kad piebremzēt vai apstāties pilnībā, ja priekšā uzrodas šķērslis. Tiesa, izmēģinājuma braucienu laikā autobusā vienmēr atradīsies pavadonis, līdzīgi kā pirmsākumos tas bija liftā.

Sohjoa Baltic projekts ir līdzfinansēts ar Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas atbalstu.

Budget 3,8 MEur
BSR Interreg  2,8 MEur

Duration
Oct 2017 – Sept 2020

Demo sites
~1 yr: Helsinki, Tallinn, Kongsberg
~1 mo: Vejle, Gdansk, Zemgale

News

Partners

Our Project Partners are located in eight European countries around Baltic Sea.

Kontakti

Projekta vadītājs Latvijā:
Raitis Madžulis / raitis.madzulis@zpr.gov.lv