a

Sohjoa Baltic

projektet

 

Sohjoa Baltic bedriver forskning och utveckling inom automatiserade, förarlösa elektriska minibussar som en del av kollektivtrafikkedjan, speciellt för den första / sista milen av transportkedjan.

Projektet ger kunskap och kompetens för att organisera miljövänlig och smart automatiserad kollektivtrafik. Det ger också riktlinjer för juridiska och organisatoriska riktlinjer som behövs för att kunna utföra en sådan tjänst på ett effektivt sätt.

Sohjoa Baltic-konsortiet har partner från Finland, Estland, Sverige, Lettland, Tyskland, Polen, Norge och Danmark med kompetens inom kollektivtrafik, samt juridisk expertis i kombination med stark teknisk förståelse vilket är nödvändigt för autonom trafik.

Inom Sohjoa Baltic-projektet kommer autonoma små bussar att köra på demo-rutter i sex städer i Östersjöregionen de följande åren.

Den autonoma bussen kör längs sin väg som en hiss.
Den skannar sin omgivning och vet när den ska sakta ner eller stanna helt, om det finns hinder i vägen. Under testerna kommer det alltid att finnas en operatör ombord, precis som det brukade vara i hissar när de introducerades.

Sohjoa Baltic-projektet finansieras av Interreg – Baltic Sea Region -programmet.

Budget 3,8 MEur
BSR Interreg  2,8 MEur

Varaktighet
Okt 2017 – Sept 2020

Demo platser
~1 år: Helsingfors, Tallinn, Kongsberg
~1 mån: Vejle, Gdansk, Zemgale

Nyheter

Currently no posts available.

Partner

Våra Projektpartners finns i åtta europeiska länder runt Östersjön.

Kontakt

Project Manager
Azat Ismailogullari / azat.ismailogullari @ metropolia.fi  / +358 40 637 7357

Communications Manager
Milla Åman Kyyrö / milla.amankyyro @ metropolia.fi / +358 50 342 0341

Financial Manager
Ulla-Maija Pekkola  / ulla-maija.pekkola @ metropolia.fi