a

Sohjoa Baltic

projekt

 

Sohjoa Baltic er et projekt, der undersøger, afprøver og arbejder for at fremme førerløse elektriske minibusser som en del af den kollektive trafik, der specielt er beregnet til korte ture.

Projektet skal bibringe viden om og kompetencer til, hvordan man organiserer miljøvenlig, førerløs offentlig transport. Det skal også munde ud i guidelines til, hvilke lovgivningsmæssige og organisatoriske ændringer, der er behov for, så førerløse busser kan blive en effektiv del af den kollektive trafik.

Sohjoa Baltic-samarbejdet har partnere i Finland, Estland, Sverige, Letland, Tyskland, Polen, Norge og Danmark. De bidrager alle med ekspertise inden for planlægning af offentlig trafik, juridisk ekspertise og solid teknisk indsigt. Det er netop, hvad der kræves for at gøre førerløs trafik mulig.

Projekt Sohjoa Baltic vil de kommende år lave forsøg med ruter med små førerløse busser i seks byer i regionen omkring Det Baltiske Hav.

De førerløse busser vil køre deres rute efter samme principper som en elevator. Ved forsøgene vil der altid være en ansvarlig person ombord, ligesom der også var i elevatorer, da man begyndte at indførte dem. Bussen scanner sine omgivelser og ved, hvornår den skal tage farten af eller stoppe helt, hvis der er forhindringer på vejen.

Projekt Sohjoa Baltic er finansieret af Interreg – Baltic Sea Region-programmet.

Budget 3,8 MEur
BSR Interreg  2,8 MEur

Duration
Oct 2017 – Sept 2020

Demo sites
~1 yr: Helsinki, Tallinn, Kongsberg
~1 mo: Vejle, Gdansk, Zemgale

News

Currently no posts available.

Partners

Our Project Partners are located in eight European countries around Baltic Sea.

Kontakt

Projektileder
Boris Schønfeldt, Projektudvikler|Projektudvikling,  Teknik & Miljø / + 76 81 24 80 / borsc @ vejle. dk