a

Sohjoa Baltic

-projekti

 

Projektissa tutkitaan, edistetään ja pilotoidaan kuskittomien, sähköisten automaattiminibussien käyttöä osana julkisen liikenteen palveluja, etenkin syöttöliikenteessä viimeisen tai ensimmäisen kilometrin ratkaisuna.

Projekti tuottaa tietoa ja osaamista, kuinka järjestää ympäristöystävällisempää ja fiksumpaa julkista liikennettä automaatioajoneuvojen avulla. Projekti tarkastelee myös, mitä tehokas, automatisoitu julkinen liikenne vaatii toteutuaksen säädösten ja asetusten osalta.

Sohjoa Baltic -projektipartnerit tulevat Suomesta, Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta, Puolasta, Norjasta ja Tanskasta. Kumppanit ovat julkisen liikenteen suunnittelun, lainsäädännön ja teknisen alan asiantuntijoita, joilla on valmiudet mahdollistaa autonominen liikennöinti omilla alueillaan.

Sohjoa Baltic -hankkeen toteuttamisen aikana automaattisia minibusseja kokeillaan osana julkista liikennettä kuudessa Itämeren alueen valtiossa.

Autonominen bussi ajaa ennalta ohjelmoidulla reitillään kuten hissi. Se skannaa ympäristöään varmistaakseen, missä kohtaa reittiä se menee ja onko edessä tai sivuilla esteitä.

Havaitessaan esteen, automaattibussi voi tehdä kaksi päätöstä: hidastaa vauhtia tai pysähtyä kokonaan. Se ei ohjelmoi itselleen uutta reittiä eikä siten pysty esimerkiksi kiertämään väärinpysäköityä autoa.

Kokeilujen aikana bussin sisällä on ihminen, joka tarvittaessa ottaa bussin ohjauksen käsiinsä. Niinhän oli hisseissäkin aikanaan hissipojat tai -tytöt, kun teknologia ei vielä ollut kypsynyt täysin itsenäisesti toimivaksi.

Sohjoa Baltic -projektia rahoittaa EU:n Interreg – Baltic Sea Region -ohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu on hankkeen vastuullinen pääpartneri.

Budjetti 3,8 MEur
BSR Interreg -rahoitus  2,8 MEur

Kesto
Loka 2017 – Syys 2020

Demokaupungit
~1 vuosi: Helsinki, Tallinn, Kongsberg
~1 kk: Vejle, Gdansk, Zemgale

Partnerit

Projektikumppanimme ovat kahdeksasta maasta Itämeren ympäriltä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Azat Ismailogullari / azat.ismailogullari @ metropolia.fi  / +358 40 637 7357

Viestintä
Milla Åman Kyyrö / milla.amankyyro @ metropolia.fi / +358 50 342 0341

Talous
Stig Ekblom / stig.ekblom @ metropolia.fi