Choose language

Gūta partneru pieredze Gdaņskā

Zemgales Plānošanas reģiona speciālisti apmeklējuši INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu (Sohjoa Baltic)” partneru sanāksmi Gdaņskā (Polija).

Projekta Sohjoa Baltic partneru sanāksmē apspriests šī brīža projekta ieviešanas statuss, tā budžets, kā arī nākotnes plāni, tostarp, projekta partneru tikšanās Latvijā 2020. gada pavasarī. Tāpat sanāksmē apskatīti piemēri no partneru valstīm, kurās jau notikuši videi draudzīgo autonomo sabiedrisko transportu izmēģinājumu braucieni – pieredzē dalījās Polijas, Somijas un Igaunijas pārstāvji.

Analizējot transportlīdzekļu pasažieru aizpildītās anketas Helsinkos, noskaidrots, ka 60 gadus sasnieguši cilvēki autobusā jutušies droši, savukārt braucēji vecuma grupā no 18 līdz 30 gadiem norādījuši, ka uztraukumu rada straujā ārkārtas bremzēšana. Jāakcentē, ka bezvadītāju autobusu izstrādātāji turpina darbu pie programmatūras, lai ikviens pasažieris justos droši un izbaudītu braucienu videi draudzīgajā sabiedriskajā transportā. Tāpat atbildēs teikts, ka šo transportlīdzekli varētu izmantot bērni, lai dotos uz skolu, turklāt liela anketējamo daļa norādījusi, ka autobusu labprāt izmantotu ikdienā. Arī Gdaņskas iedzīvotāji un tūristi bezvadītāja transportu novērtējuši labi – brauciena laikā jutušies droši, tomēr bērniem pakalpojumu ieteiktu izmantot pieaugušā pavadībā.

Polijā, Somijā un Igaunijā notikušajos izmēģinājuma braucienos konstatēti līdzīgi trūkumi – autobusa pārvietošanos kavē nekorekti novietotas automašīnas, strauja apdzīšana, kā arī tehniski darbības traucējumi.

Pētnieki joprojām strādā pie energoefektīvām metodēm, lai optimizētu enerģijas patēriņu katrā brauciena “solī”, šobrīd tiek rasti risinājumi, lai enerģijas apjomu samazinātu par 15% katrā braucienā. Šie izmēģinājumu braucieni ir ārkārtīgi vērtīgi, lai analizētu transportlīdzekļa veikumu reālā satiksmē, kas palīdzēs uzlabot un attīstīt to programmatūru. Nākamā gada pavasarī izmēģinājumu braucieni paredzēti arī Zemgales Plānošanas teritorijas pašvaldībās.

Projekts “Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu” tiks īstenots no 2017. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim, un tā kopējais budžets ir 3,8 miljoni eiro, no kā 2,8 miljonus EUR līdzfinansē INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma. “Sohjoa Baltic” apvienojušies partneri no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste