Gūta partneru pieredze Gdaņskā

Zemgales Plānošanas reģiona speciālisti apmeklējuši INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu (Sohjoa Baltic)” partneru sanāksmi Gdaņskā (Polija). Projekta Sohjoa Baltic partneru sanāksmē apspriests šī brīža projekta ieviešanas statuss, tā budžets, kā arī nākotnes plāni, tostarp, projekta partneru tikšanās […]