We wrześniu autonomicznym busem pojedziemy do gdańskiego zoo

Rozstrzygnięto przetarg na prezentację autonomicznego busa na trasie pokazowej w Gdańsku. W przetargu, ogłoszonym w ramach realizacji projektu Sohjoa Baltic wpłynęła jedna oferta, firmy Easymille, która spełniła wymogi postępowania. Miasto zdecydowało się zaakceptować ofertę złożoną przez producenta zautomatyzowanych busów EZ10 firmę Easymile. Opiewa na kwotę 342 tys. zł. netto, co po doliczeniu podatku VAT daje […]

An autonomous bus will carry us to the Gdansk Zoo in Septemeber

by Magdalena Szymańska, inspektor, Wydział Gospodarki Komunalnej The tender for the presentation of an autonomous bus on the show route in Gdańsk was resolved. In the tender, announced as part of the Sohjoa Baltic project, one bid was submitted by Easymille, which met the requirements of the tender. The city decided to accept the offer […]