Choose language

Helsingin pilottimme käynnistymässä

Tiedotus Aurinkolahden alueen asukkaille ja toimijoille

Helsingin Aurinkolahdessa testataan itsestään ajavaa robottibussia muun liikenteen seassa osana joukkoliikennettä tänä vuonna kesäkuulta syyskuun loppuun. Robottibussin reitti kulkee kauppakeskus Columbukselta, Cirruksen tuntumasta (Iiluodontie) Aurinkolahden rannalle. Robottibussille pitää opettaa reitti ohjelmointivaiheessa. Tämä työ on alkanut 6.6.2019.

Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Muutoksen mahdollistaminen vaatii erilaisten kokeiluiden kautta parhaiden päästöttömien ratkaisujen löytämistä. Sähköisten robottibussikokeilujen tavoitteena on tarjota hiilineutraalit liikkumisen palvelut asukkaille ja esitellä vaihtoehtoisia liikkumismuotoja joukkoliikenteen kattavuutta täydentäen.

Tienkäyttäjiltä pyydetään malttia

Itsestään ajavien ajoneuvojen yleistymisen ja laajan käyttöönoton kannalta kokeiluja aidossa liikenneympäristössä on välttämätöntä tehdä. Turvallisuus on näissä kokeiluissa ensisijaisena tekijänä.

Robottibussin nopeus on Aurinkolahden reitillä muuta liikennettä hitaampi. Tarkoituksena ei ole vaikeuttaa muuta liikennettä, vaan testata robottibussia osana liikennejärjestelmää. Robottibussin voi ohittaa, mutta toivoisimme, että tämä tehdään varoen ja riittävät turvavälit pitäen.

Pyydämme myös huomioimaan, että robottibussireitin varrella parkkiruuduista ulkonevat autot haittaavat bussin liikkumista. Robottibussi voi joskus tehdä äkkinäisiä jarrutuksia, joten toivomme muiden liikkujien huomioivan tämän. Bussin tekniikka ei ole vielä valmista ja kehitystä vaaditaan, jotta tällaiset liikennevälineet pysyvät järkevästi muun liikenteen virrassa – tämän tiedostamme. Pahoittelemme kokeilusta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa asukkaille sekä muille alueella liikkuville.

90R kyytiin kesällä

Robottibussin linjanumeroksi tulee 90 R (R=robotti). Tiedotamme tarkemmin, kun robottibussi on valmis ottamaan matkustajia kyytiin. Kokeilu on kaikille avoin ja ilmainen!

Bussissa on aina vastuuhenkilö opastamassa ja joka voi tarvittaessa ottaa bussin ohjauksen hallintaan.

Robottibussikokeilu toteutetaan EU:n Interreg Baltic Sea Region rahoituksella. Hanketta johtaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Lisätietoja hankkeesta osoitteessa https://www.sohjoabaltic.eu/fi/.

Tiedustelut:

Juha Sääski, Projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 040 548 6841

Milla Åman, Viestintäsuunnittelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu, tki-info@metropolia.fi